Tärkeintä on panostaa henkilökuntaan

Yritykset ja yritysten henkilökunta on monilla toimialoilla joutunut opettelemaan koronan takia uusia toimintatapoja, ja lomautuksia ja irtisanomisiakin valitettavasti on nähty paljon. Alkaneesta vuodesta tulee käänteentekevä koronataistelussa, ja suunta uutta normaalia kohti voi alkaa. Tämän toiveen toteutumista edesauttaa maailmanlaajuinen rokotusohjelma, joka toivottavasti saadaan Suomessa hyvään vauhtiin mahdollisimman nopeasti.

Arjasmaa Yhtiöiden keskeinen tavoite on olla rakennusalan paras työpaikka. Työtyytyväisyysmittaukset osoittavat, että suuntamme on oikea. Saavutetun tason säilyttämiseksi ja varsinkin suuntauksen jatkumiseksi pitää tehdä määrätietoista työtä. Sain käsiini tuoreen väitöskirjan, jonka aiheena on yritysten investointi inhimilliseen pääomaan kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Väitöstutkimuksen kolme keskeisintä strategiaa ovat

  • oikean osaamisen tunnistaminen
  • koulutuskulttuurin kehittäminen osaamisen päivittämiseksi ja
  • työntekijöiden osallistaminen omaa työtä koskevassa päätöksenteossa.

Nämä ovat myös Arjasmaa Yhtiöissä, Rakennus Oy Isotalossa, Rakennusliike Kemppe Oy:ssä ja Rakennustoimisto Laamo Oy:ssä hyvin konkreettisia asioita, joita haluan olla viemässä eteenpäin. Henkilökunta on meidän tärkein voimavaramme. On tärkeää osata arvioida, millaista osaamista tulevaisuuden menestys vaatii. Sen seurauksena haluan rohkaista työntekijöitämme kiinnostumaan oman osaamisen kehittämisestä ja eteenpäin pyrkimisestä. Se on keskeistä yritystemme tulevaisuuden kannalta. Tärkeä asia on myös pikkuhiljaa eläkeikää lähestyvien todella osaavien konkareiden arvokkaan tietotaidon siirtäminen nuoremmille tekijöille.

Kaikkein tärkeimpänä pidän väitöskirjan viimeistä teesiä, eli työntekijöiden osallistamista yrityksen päätöksiin ja suuntaan. Tuntuu hienolta nähdä, että olemme onnistuneet luomaan avoimen yrityskulttuurin, jossa kaikkien ääntä kuullaan ja arvostetaan. Pomolle saa ja pitää tulla sanomaan, jos mielen päällä on jotain korjattavaa, parannettavaa, tai uutta kokeilemisen arvoista. Tässä me olemme jo hyviä, mutta vieläkin voimme parantaa. Uskon, että avoin vuorovaikutus lisää työviihtyvyyttä. Tyytyväisinä teemme työmme entistä paremmin, ja kun teemme työmme entistä paremmin, meillä on myös mainio mahdollisuus pärjätä tulevaisuuden haasteissa.

Muistetaan myös ne asiat, jotka meillä on jo hyvin, ja pidetään niistä kiinni. Tämä ohje pätee myös työajan ulkopuolella.

Pidän tuloskeskeisyyttä vanhentuneena ajatteluna. Mieluummin pitäisi palkita tekemisestä, ahkeruudesta ja oppimisesta. Niissä me voimme kehittyä riippumatta siitä, olemmeko ottamassa ensi askeleita työelämässä, vai kulkeneet jo pitkän urapolun.

”Taito on ymmärrystä ja kykyä toteuttaa perusasioita.” – John Wooden

Lähde: Väitös: yritysten tulisi investoida inhimilliseen pääomaan pysyäkseen kilpailukykyisenä muuttuvassa ympäristössä