Rakennustoimisto Laamolle RALA-sertifikaatti

Rakennustoimisto Laamo Oy:lle on myönnetty RALA-sertifikaatti. RALA myöntää pätevyyksiä ja sertifikaatteja tarkoituksenaan helpottaa rakentamiseen liittyvän byrokratian määrää ja lisätä rakentamisen prosessien läpinäkyvyyttä. RALA-sertifikaatin saaminen on osoitus siitä, että yrityksen toimintajärjestelmä täyttää kriteerit ja yritys soveltaa niitä käytännössä.

Toimitusjohtaja Ari Silvola kertoo, että sertifikaattia haettiin alun perin Rakennustoimisto Laamon ydinosaamiseen eli projektinjohtourakoinnille, mutta samalla tuli täytetyksi myös uudis- ja korjausrakentamisen vaatimukset. 

Hakemus jätettiin kesäkuun lopulla ja sertifikaatti myönnettiin lautakunnassa ilman täydennystarpeita juuri ennen joulua. Sertifikaatilla on Silvolan mukaan merkitystä sekä kilpailutuksissa että yksityisillekin rakennuttajille.

RALA eli Rakentamisen Laatu perustettiin vuonna 1997 nimensä mukaisesti edistämään suomalaisen rakentamisen laatua. Arviointiperusteissa on huomioitu myös asiakkaan odotukset ja vaatimukset, samoin turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat.

Sertifikaatin vaatimukset arvioidaan jatkossakin vuosittain.