Arjasmaa Yhtiöt Oy tukee tänä jouluna Pelastakaa Lasten toimintaa

Arjasmaa Yhtiöt Oy tukee jouluna 2018 Pelastakaa Lasten toimintaa. Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton liki satavuotias kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Joulukampanjassa tuetaan lapsia ja nuoria kotimaassa. 

Suomessa elää yli satatuhatta lasta köyhissä perheissä. Köyhyys hankaloittaa lapsen koulunkäyntiä ja kaverisuhteita sekä estää lasta harrastamasta. Pitkittynyt köyhyys myös siirtyy herkästi sukupolvelta toiselle.

Joululahjoituksella kustannetaan muun muassa lasten harrastusmaksuja ja hankitaan nuorille oppikirjat koko lukio- tai ammattiopintojen ajalle. Lahjoitusten turvin nuorten tulevaisuus ei jää pelkän peruskoulun varaan, vaan he voivat valmistua ylioppilaaksi tai ammattiin.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa apu tavoittaa lapset, sitä paremmin he selviytyvät elämässään ja voivat katkaista köyhyyden kierteen.

Tässä työssä Arjasmaa Yhtiöt haluaa olla mukana.